homogenizatory-ciśnieniowe
Przemysł

Homogenizatory ciśnieniowe i ich zastosowanie

W przeciwieństwie do innych urządzeń do mieszających, homogenizatory wysokociśnieniowe łączą siły nacisku i siły mechaniczne w celu uzyskania jednorodnego i spójnego produktu. Siły mechaniczne mogą obejmować turbulencje, ścinanie, kawitację i wibracje. Homogenizatory ciśnieniowe oferują możliwość łatwego dostosowania tych sił, co pozwala zoptymalizować wyniki produktu. Ten czynnik jest kluczowy dla uzyskania idealnej mikrocząstki, jak również dla dowolnego innego produktu wytworzonego przez homogenizację wysokociśnieniową.

Homogenizacja na zimno i na gorąco

Homogenizację wysokociśnieniową można osiągnąć za pomocą gorących lub niskich temperatur. Gorąca homogenizacja wykorzystuje ciepło powyżej temperatury topnienia lipidów do uzyskania fazy wodnej. Jednakże gorąca homogenizacja ma znaczące wady, szczególnie w dziedzinie farmaceutyki, ponieważ powoduje ona degradację produktu, utratę podstawowego składnika leku z fazy wodnej i niepewne przejścia lipidowe. Z tego powodu została opracowana homogenizacja na zimno.  Ponieważ każda metoda jest preferowana w różnych okolicznościach, wybór jednej lub drugiej umożliwia uzyskanie optymalnych wyników produktu.

Możliwość uzyskania mniejszych cząstek

Ze względu na znaczny nacisk wywierany na produkt, wraz z działaniem sił mechanicznych, homogenizatory wysokociśnieniowe są unikalne w stosunku do innych urządzeń mieszających. Siły te umożliwiają syntezę mniejszych rozmiarów cząstek, co pozwala uzyskać zwiększoną powierzchnię nanocząsteczkową i biodostępność. W szczególności w przypadku systemów dostarczania leków i innych celów farmaceutycznych czynniki te są kluczowe dla skutecznego leczenia. Wytwarzanie nanocząstek obejmuje emulgowanie wysokociśnieniowe, zwykle przez homogenizację. Homogenizacja jest korzystną metodą ze względu na jej zdolność do zmniejszania rozmiarów cząstek bardziej niż jest to możliwe podczas innych metod mieszania, np. emulgowania.

radomstesk