opakowania-ekologiczne
Bez kategorii

Dlaczego warto używać opakowań ekologicznych?

Z roku na rok zauważalne jest coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska naturalnego, oczywiście nie wynika to z kaprysu, czy bycia modnym, tylko z dużej świadomości oddziaływania otoczenia na jakość najlepszego możliwego życia, w tym oczywiście zdrowie. Ludzie chcą nie tylko i wyłącznie czystego powietrza, ale również czystych lasów i rzek. Coraz większe znaczenie odgrywa ekologiczna żywność zapakowana w opakowania ekologiczne.

Według licznych ekspertów można spodziewać się rosnącego zainteresowania opakowaniami ekologicznymi , przede wszystkim w branży spożywczej. Opakowania ekologiczne to nie jest tylko materiał z którego zostały one zrobione, ale także liczba wykorzystanych surowców, zużyta energia, proces produkcji czy poziom recyklingu. Na walory odżywcze i zdrowotne wpływ ma nie tylko żywność pozyskiwana z natury, ale również to w jaki sposób jest pakowana. Praktycznie połowa opakowań na świecie jest produkowana ze sztucznych tworzyw. Ponadto według różnych szacunków rocznie na świecie zużywa się bilion różnego rodzaju torebek foliowych. Opakowania foliowe co prawda są wygodne i tanie, ale mają zdecydowanie więcej wad niż zalet.

Opakowania mają wpływ nie tylko na zapakowane w nich produkty, warto wiedzieć, że znajdujące się w nich substancje będą przenikały do żywności. Ponadto, każde tego typu opakowanie będzie rozkładało się nawet przez 450 lat. Konieczne jest zatem używanie opakowań, które można będzie później poddać recyklingowi. Można również używać materiałów, które ulegają szybkiemu rozkładowi. Pozyskiwane one są z odnawialnych źródeł. Najlepszą opcją dla środowiska będzie, gdy oba warunki zostaną spełnione. Osoby, dla których niezwykle ważne jest zdrowe odżywianie, nie będą miały problemów z używaniem opakowań ekologicznych, ponieważ nie będą one niepotrzebnie zanieczyszczały żywności sztucznymi dodatkami , które mogą swobodnie przenikać z plastikowych opakowań. Ponadto nie będą zanieczyszczały środowiska, gdyż powstają z materiałów odnawialnych albo z recyklingu.

Nadal bardzo dużo osób jest zdania, że najlepszym rozwiązaniem dla żywności będą szklane opakowania. Co prawda opakowania takie nie oddziałują negatywnie na zawartość, umożliwiają również bardzo dobrze ją eksponować i mają wysoki współczynnik recyklingu. Warto jednak pamiętać, że bardzo wysoka energochłonność procesu produkcji szkła, angażowanie energii, środków czyszczących czy wody, ewidentnie nakazują by ostrożnie oceniać ekologiczność tych opakowań. Jest to jedna z przyczyn systematycznie malejącego udziału szklanych opakowań w rynku. Według ekspertów nie znikną one z niego nigdy.

Systematyczne używanie ekologicznych opakowań, które można poddać recyklingowi i powstających w sposób niezagrażający w żaden sposób środowisku może przekonać innych ludzi do takiego samego działania. Kartonowe opakowania dają zdecydowanie lepszą efektywność środowiskową w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Warto zatem korzystać z takiej możliwości. Troszczenie się o środowisko naturalne odgrywa obecnie coraz większe znaczenie.

Możesz dowiedzieć się więcej na:

Opakowania foliowe i ich cechy charakterystyczne

radomstesk